wtorek, 16 lipca, 2024
Aktualności

AKADEMIA POLONIJNA z POLONIKĄ

8 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 odbył się kolejny już wykład w ramach  Akademii Polonijnej.

Tym razem gościem AP była  dyrektor Narodowego  Instytutu  Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Podczas spotkania Dorota Janiszewska Jakubiak – historyczka sztuki i Dyrektor Instytutu Polonika opowiedziała  o prawie 6 latach działalności instytucji.

NIPDK za Granicą POLONIKA   powstał  18 grudnia 2017 r. jako wyspecjalizowana państwowa jednostka, która prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim – na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Instytut realizuje  trzy główne programy.

Jak czytamy na stronie Muzeum, są to:

„OCHRONA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – czyli objecie opieką pozostających poza granicami kraju szczególnie cennych obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego – zabytków nieruchomych (dzieła architektury i budownictwa, cmentarze, parki i ogrody, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji) oraz zabytków ruchomych (dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, pamiątki historyczne, elementy wyposażenia wnętrz, detale i dekoracje architektoniczne, nagrobki i inne elementy małej architektury, jak kaplice czy krzyże przydrożne).

BADANIA – to inicjowanie i finasowanie badań historyczno-konserwatorskich oraz dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego zlokalizowanego poza granicami obecnej Rzeczypospolitej. Dotyczy to zarówno ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (obecnie w granicach suwerennych państw sąsiadujących z Polską: Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji oraz Mołdawii), jak i rozsianego po całym świecie dziedzictwa wytworzonego przez fale emigracji politycznych i zarobkowych od czasu upadku I Rzeczypospolitej. Projekty realizowane to: prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne i digitalizacyjne obejmujące zabytki ruchome i nieruchome, zbiory archiwalne i biblioteczne, pamiątki historyczne, konferencje i sesje naukowe, projekty edytorskie i translatorskie związane z badaniami, tworzenie baz danych wraz z upowszechnianiem efektów badań w domenie publicznej.

POPULARYZACJA – czyli upowszechnianie w kraju i poza nim wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą, budując w ten sposób szacunek i uznanie dla polskich osiągnięć, twórców, zabytków oraz instytucji. Instytut nagłaśnia wyniki badań nad spuścizną kulturową wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej oraz dziedzictwem polskiej emigracji i wychodźstwa. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, muzeami, archiwami, bibliotekami, placówkami naukowo-badawczymi, a także organizacjami pozarządowymi. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną.”

Podczas wykładu obejrzeliśmy film i prezentację dotyczącą działań podejmowanych przez POLONIKĘ oraz film przybliżający Świątynię ormiańską znajdującą się we Lwowie.

Przed południem  pracownicy Instytutu  poprowadzili  również na terenie Muzeum warsztaty dla grupy uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Mieli okazję dowiedzieć się m.in. kim są POLO i NIKA  bohaterowie filmów o tematyce historycznej.

To był   arcyciekawy wykład o sprawach i tematach, o których z pewnością młodzi  słuchacze wykładu  nie dowiedzą się w z okrojonego programu szkolnego. To, że poświęcili czas na posłuchanie wykładu docenią być może w dalszym swoim życiu ale z pewnością docenią.

Gratulacje dla takiej młodzieży.

Grażyna Kijuc