wtorek, 16 lipca, 2024
Aktualności

WARECKI BOLESNY LIPIEC

Za rok wrócimy tu znowu… oświadczyliśmy w piątek 26 lipca 2019 roku i dotrzymaliśmy słowa, pomimo panującej w bieżącym roku pandemii koronawirusa.
Tym razem 25 lipca , tradycyjnie już o godz. 10.oo przed pomnikiem ku czci mieszkańców Warki pomordowanych przez niemieckich oprawców stawiliśmy się, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej w Warce , Towarzystwa Miłośników Miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,
Wareckiego Koła Związku Kombatantów RP i BWP oraz kilkoro, tak kilkoro, niezrzeszonych mieszkańców Warki.
Po co tak naprawdę tu przychodzimy…? Są wakacje, niektórzy udali się na urlopy w góry, nad morze lub jeziora, inni odpoczywają w lesie domach lub na działkach a nasza garstka rzuca swoje domowe obowiązki i idzie złożyć kwiaty, zapalić znicz komuś, komuś o kim często nawet rodziny nie pamiętają.
O przepraszam, raz na kilka lat przyjdzie jakaś jedna lub dwie osoby z rodzin pomordowanych.
W tym roku, wspólnie z nami, hołd oddał pomordowanym pan Wrzesiński, potomek jednej z ofiar.

No więc po co tak naprawdę tu przychodzimy…?
Jest coś takiego w niektórych z nas, co każe nieść pałeczkę w tej sztafecie pokoleń, żeby polska krew nie była wylana na darmo, żeby Polska nie zginęła.
Ktoś może powie, że trzeba żyć tu i teraz i nie oglądać się na to co było. Czy ten ktoś chciałby, żeby po nim kiedyś ślad zaginął …

Towarzystwo Miłośników Miasta Warki reprezentowała – Prezes – Danuta Sadowska, która wygłosiła słowo ku pamięci i przestrodze potomnych. Związek Kombatantów i RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowałam wspólnie z Z-cą Prezesa Koła – Zygmunt Chrzanowski.
Klub Gazety Polskiej w Warce, tym razem, reprezentowany był najliczniej.
Znicze pamięci od wszystkich organizacji zapalała Kazimiera Dąbrowska z wnuczką Asią.
Tak jak w ubiegłym roku zachwyciły nas białe i czerwone kwiaty dookoła pomnika posadzone
i pielęgnowane przez pracowników ZUK. Pamiętano również o flagach narodowych przed pomnikiem.

Cześć pamięci pomordowanych!

Grażyna Kijuc- Z-ca Red. Nacz. NEW
Radna Powiatu Grójeckiego,
Prezes Koła ZK RP i BWP