Radosnego Święta Niepodległości 2019

11 Listopada Święto Niepodległości Polski

I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowników

Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżycowa pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach

Pytasz się synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

W szumie gołębi na starym rynku.
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku

Autor Antoni Słonimski

Hymn do miłości ojczyzny

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Autor Ignacy Krasicki

Ojczyznę kocha się nie dlatego,
że wielka, ale dlatego, że własna

autora Seneka Młodszy.

Z okazji Święta Niepodległości
życzymy mieszkańcom Ziemi Wareckiej
Spokojnego życia pełnego radości i miłości,
Wiary w lepsze jutro
I optymistycznego patrzenia w przyszłość.
|
Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta Warki